Siirry sisältöön

Pasilan Konepajan uudistushanke

Paloturvasuunnittelu Block vastaa yli satavuotiaan Pasilan Konepajan uudistushankkeen sprinkleri- ja paloteknisestä suunnittelusta.

Hankkeessa muutetaan vanhaa VR:n junien kokoonpanohallia moderniksi tapahtumakeskukseksi. Tiloissa toimii jo nyt muun muassa BilleBeino Padel sekä Kansallisteatteri, ja myös Lidl on lähiaikoina avaamassa myymälän Konepajalle.

Vuoden 2020 alussa käynnistyneellä työmaalla vajaa kolmasosa kerrosalaltaan yhteensä kahden hehtaarin laajuisesta rakennuksesta on kunnostettavana vastaamaan nykyisiä ja uuden käyttötarkoituksen mukaisia vaatimuksia. Konepajarakennus on vahvasti suojeltu, joten suunnittelussa huomioidaan Museoviraston asettamat vaatimukset tarkasti.

Paloturvasuunnittelu Block on ollut Konepajan hankkeessa vahvasti mukana jo konseptisuunnitteluvaiheesta asti. Olemme auttaneet tilaajaa paloturvallisuusasioiden huomioimisessa jo konseptivaiheesta lähtien sekä vastanneet toteutussuunnitteluvaiheen sprinklerisuunnittelusta ja paloteknisestä suunnittelusta. Osallistumme myös hankkeen valvontatyöhön.

Konepajarakennus on suunniteltu P0 -paloluokkaan. Paloluokkaa P0 käytetään, kun rakennus suunnitellaan oleellisilta osin tai kokonaan käyttäen oletettuun palonkehitykseen perustuvaa menettelyä (https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20170848Valvontatyössä).

Lisätietoja hankkeesta Helsingin Sanomien artikkelista (11.4.2021)
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007911995.html